Úvod / Projekt Javorek - oprava požární nádrž

Projekt Javorek - oprava požární nádrž

 

PROJEKT:

„Javorek - oprava požární nádrže“

HLAVNÍ CÍL: Oprava požární nádrže v obci Javorek

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: OBEC JAVOREK

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Miloš Charvát - IMC, Pod Hradbami 3, 594 01 Velké Meziříčí

DODAVATEL: SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

MÍSTO REALIZACE: Obec Javorek

CELKOVÉ NÁKLADY: 2 415 363,28 Kč

DOTACE: 1 838 000,00 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 04 2021-10 2021

CÍL AKCE (PROJEKTU): oprava požární nádrže

 

FOTODOKUMENTACE

 

STAV PŘED REALIZACÍ:

Projekt Javorek - oprava požární nádrž

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

 

STAV PO REALIZACI: